+48 691 398 981

26 stycznia 2024

Jak powstają zaburzenia?

Czym są zaburzenia? Jakie są przyczyny somatyczne i psychiczne powstawania zaburzeń? Dlaczego powstają zaburzenia?

Zaburzenia mogą mieć różnorodne przyczyny, zarówno somatyczne (fizyczne) jak i psychiczne. Oto kilka ogólnych przykładów przyczyn somatycznych i psychicznych powstawania zaburzeń:

 Przyczyny somatyczne:

  • Genetyka: dziedziczne czynniki genetyczne mogą predysponować jednostkę do wystąpienia pewnych zaburzeń, takich jak schizofrenia, depresja czy niektóre inne choroby psychiczne.
  • Choroby fizyczne: choroby somatyczne, zwłaszcza te wpływające na mózg lub inne narządy, mogą prowadzić do zaburzeń psychicznych. Przykłady to choroby neurodegeneracyjne, choroby endokrynologiczne, czy pourazowe uszkodzenia mózgu.
  • Dysfunkcje neurologiczne: awarie w funkcjonowaniu układu nerwowego, takie jak uszkodzenia nerwów czy nierównowaga neuroprzekaźników, mogą prowadzić do zaburzeń psychicznych.
  • Choroby przewlekłe: choroby przewlekłe, zwłaszcza te związane z bólem lub upośledzeniem funkcji fizycznych, mogą wpływać na stan psychiczny jednostki, prowadząc do depresji, lęku czy innych zaburzeń.

Przyczyny psychiczne:

  •  Doświadczenia traumatyczne: przeżycia traumatyczne, takie jak przemoc, utrata bliskiej osoby czy wypadki, mogą prowadzić do zaburzeń psychicznych, takich jak zespół stresu pourazowego (PTSD).
  • Niedostosowanie społeczne: trudności w relacjach społecznych, izolacja społeczna czy dyskryminacja mogą prowadzić do zaburzeń nastroju, lęku czy zaburzeń osobowości.
  • Zaburzenia psychiczne rodziny: rodzinne historie zaburzeń psychicznych mogą zwiększać ryzyko wystąpienia podobnych problemów u potomstwa.
  • Stres i presja: długotrwały stres, presja zawodowa, czy nieustannie trudne sytuacje życiowe mogą przyczynić się do rozwoju zaburzeń psychicznych.
  • Problemy związane z tożsamością: trudności w akceptacji siebie, negatywne doświadczenia związane z tożsamością czy orientacją seksualną mogą wpływać na zdrowie psychiczne.


Warto zaznaczyć, że wiele zaburzeń ma złożoną etiologię, a różne czynniki somatyczne i psychiczne mogą oddziaływać wzajemnie, przyczyniając się do ich powstawania i rozwoju. Dlatego też holistyczne podejście do zdrowia psychicznego uwzględnia zarówno aspekty fizyczne, jak i psychiczne. Warto podkreślić, że w przypadku pracy z klientami chorymi psychicznie kluczowa może być dodatkowa współpraca z psychoterapeutą bądź psychiatrą.

Dokumenty

Kontakt

biuro@misana.pl

+48 691 398 981

MISANA Beata Basta
47-220 Kędzierzyn-Koźle
ul. Astrów 20
NIP 7491495114

98 1020 3714 0000 4002 0423 8721

Menu

Śledź nas