+48 691 398 981

28 listopada 2023

Czym właściwie jest biopole?

Co to jest biopole? Jakie właściwości mają poszczególne warstwy biopola? Czy koncepcja biopola jest uznawane przez naukę?

Termin "biopola" odnosi się do koncepcji subtelnych pól energetycznych otaczających ciało ludzkie, które są często badane w ramach praktyk duchowych i niekonwencjonalnych metod leczenia. Istnieje wiele różnych podziałów warstwowych biopola. Tu przedstawiono jeden z najczęściej stosowanych:

  • Fizyczna warstwa ciała: ta warstwa odnosi się do fizycznej formy ciała, czyli jego struktury anatomicznej i fizjologicznej, obejmując narządy, tkanki i układy.
  • Eteryczna warstwa ciała: jest to warstwa energetyczna lub "podstawowa siatka" ciała, która ma wpływ na zdrowie fizyczne i funkcjonowanie organizmu. Stan tej warstwy może wpływać na zdrowie fizyczne i samopoczucie. Jest to obwódka wokół ciała fizycznego o grubości 1-3 cm.
  • Emocjonalna (astralna) warstwa ciała: ta warstwa odnosi się do subtelnych aspektów emocjonalnych i psychicznych człowieka, które mogą mieć wpływ na stan emocjonalny, zachowanie i samopoczucie. Jest to jasna aura oddalona od ciała o grubości ok 5-20 cm. W wyjątkowych przypadkach może wynosić 5-1500 cm.
  • Mentalna warstwa ciała: ta warstwa odnosi się do aspektów mentalnych i poznawczych człowieka, takich jak myśli, przekonania i intelekt. Stan tej warstwy może wpływać na zdolności poznawcze i procesy myślowe.
  • Przyczynowa (karmiczna) warstwa ciała: dostrzegalna od 10 do 1000 cm (wyjątkowo do 4000 cm). Odpowiada za przyszłość i przeszłość jednostki.
  • Duchowa warstwa ciała: odnosi się do subtelnych aspektów duchowych i transcendentalnych człowieka. Stan tej warstwy może wpływać na duchowy rozwój, poczucie sensu życia i jedności z wszechświatem. Warstwa ta często wiązana jest z energią boską.


Koncepcja biopola nie jest przyjęta w środowisku naukowym, jednakże prowadzone są badania mające udowodnić rzeczywiste istnienie różnych warstw biopola. Dla wielu osób te koncepcje stanowią część ich duchowej praktyki i rozwoju osobistego, mogą więc być one wykorzystane w praktyce terapeutycznej.

Dokumenty

Kontakt

biuro@misana.pl

+48 691 398 981

MISANA Beata Basta
47-220 Kędzierzyn-Koźle
ul. Astrów 20
NIP 7491495114

98 1020 3714 0000 4002 0423 8721

Menu

Śledź nas