+48 691 398 981

02 grudnia 2023

Czym są neurony i synapsy?

Co to są neurony? Co to są synapsy? Jakie właściwości mają neurony i synapsy?

Komórki nerwowe, zwane neuronami, oraz synapsy, czyli miejsca kontaktu między neuronami, odgrywają kluczową rolę w przekazywaniu sygnałów w układzie nerwowym. Oto scharakteryzowane ich właściwości:

Komórki nerwowe (neurony):

  • Elementy strukturalne: neurony składają się z trzech głównych części: ciała komórki (somatodendryt), aksonu oraz zakończeń synaptycznych.
  • Przekazywanie sygnałów: sygnały elektryczne przekazywane są od ciała komórki przez akson do zakończeń synaptycznych, gdzie jest przekazywany do innych komórek przez synapsy.
  • Plastyczność synaptyczna: neurony mają zdolność do zmiany swoich właściwości w odpowiedzi na doświadczenia i sygnały, co jest znane jako plastyczność synaptyczna.
  • Specjalizacja funkcjonalna: istnieje wiele różnych rodzajów neuronów, a każdy spełnia różne funkcje w przekazywaniu sygnałów, od przetwarzania informacji zmysłowych po regulowanie ruchów mięśniowych czy kontrolowanie funkcji wewnętrznych organizmu.


Synapsy:

  • Miejsce komunikacji: synapsy to struktury, gdzie dochodzi do przekazywania informacji między neuronami lub między neuronem a innymi typami komórek (np. mięśniami lub komórkami gruczołowymi).
  • Przekazywanie sygnałów: sygnały elektryczne przekształcane są w sygnały chemiczne i przekazywane między komórkami poprzez substancje zwane neurotransmiterami.
  • Plastyczność synaptyczna: synapsy mogą zmieniać swoją siłę lub skuteczność w odpowiedzi na częstotliwość i intensywność używania ścieżek komunikacyjnych w mózgu, co wpływa na pamięć, uczenie się i przystosowanie.
  • Typy synaps: istnieją różne typy synaps, takie jak synapsy chemiczne (najczęstsze) i elektryczne, każda z nich z różnymi mechanizmami przekazywania sygnałów.


Zarówno komórki nerwowe, jak i synapsy są fundamentalnymi elementami układu nerwowego, które umożliwiają przekazywanie informacji, regulację funkcji organizmu i są kluczowe dla wielu procesów poznawczych i zachowania.

Dokumenty

Kontakt

biuro@misana.pl

+48 691 398 981

MISANA Beata Basta
47-220 Kędzierzyn-Koźle
ul. Astrów 20
NIP 7491495114

98 1020 3714 0000 4002 0423 8721

Menu

Śledź nas