+48 691 398 981

28 listopada 2023

Czym pracuje naturopata?

Czym pracuje naturopata? Jakie materiały stosuje naturopata? Czego używa naturopata przed, w czasie i po zabiegu?

Zawód naturopaty, mimo pewnych podobieństw (zajmowanie się dobrostanem człowieka -  ang. well-being) nie jest zawodem medycznym, co oznacza, że nie obowiązują go te same regulacje i wytyczne, które tyczą się lekarzy czy fizjoterapeutów. Nie oznacza to jednak, że jest to zawód niestandaryzowany prawnie, gdyż zarówno naturopata, a także zawody pokrewne (m.in. bioenergoterapeuta) określone są przez Krajowy Standard Kompetencji Zawodowych. W zależności od specjalizacji protokół działania terapeuty może się różnić, należy podkreślić, że przepisy BHP muszą być bezdyskusyjnie przestrzegane, ponieważ zapewniają one bezpieczeństwo zarówno terapeucie, ale przede wszystkim klientowi, który do terapeuty się skierował.

Terapeuta przed, w czasie i po zabiegu lub spotkaniu z klientem powinien stosować odpowiednie materiały i praktyki, aby zapewnić bezpieczeństwo, higienę oraz skuteczność terapii. Poniżej znajduje się ogólny zarys, jakie materiały mogą być stosowane w różnych etapach terapii:

Przed rozpoczęciem terapii:

  • Dokumentacja i karta klienta: terapeuta nie ma obowiązku prowadzenia kompletnej dokumentacji klienta, która zawierałaby historię medyczną, informacje na temat wcześniejszych terapii i inne ważne dane, które pomogą w dostosowaniu terapii do potrzeb klienta. Z drugiej strony kluczowy jest wywiad z klientem, podczas, którego można ustalić jakie terapie należy wykluczyć ze względu na uwarunkowania klienta.
  • Konsultacja: przed pierwszym spotkaniem, terapeuta może przeprowadzić konsultację telefoniczną lub na piśmie, aby dowiedzieć się o celach, oczekiwaniach i potrzebach klienta. Konsultacja wiąże się z wcześniej wspomnianym wywiadem, jej głównym zadaniem jednak nie jest określenie jakich terapii należy unikać ze względu na uwarunkowania zdrowotne klienta, a raczej dokładne założenie celów, co pozwoli dobrać terapię. Podczas konsultacji należy poinformować klienta jak długa będzie dana sesja i jaka jest jej cena. Wszelkie umowy z klientem warto sporządzać na papierze, gdzie klient wyraża zgodę na warunki umowy, a także potwierdza, że zapoznał się z informacjami dotyczącymi terapii. 
  • Plan terapeutyczny: terapeuta powinien przygotować plan terapeutyczny, który uwzględnia cele terapii, techniki, które zostaną zastosowane, oraz długość i częstotliwość sesji. Przed rozpoczęciem terapii dobrze jest poinformować klienta o planie terapeutycznym oraz uzyskać zgodę klienta na dany plan.
  • Przybory i narzędzia terapeutyczne: terapeuta powinien przygotować odpowiednie narzędzia, materiały i przybory terapeutyczne, które będą wykorzystywane podczas sesji, takie jak stół czy leżanka do masażu, oleje, kadzidełka, dźwięki terapeutyczne itp., w zależności od rodzaju terapii. Istotnym jest przygotowanie odpowiednich narzędzi i materiałów wcześniej, gdyż pozwoli to uniknąć niepotrzebnego zamieszania podczas pracy z klientem. Narzędzia powinny być w odpowiedni sposób przygotowane (zdezynfekowane), zaś inne materiały takie jak olejki powinny być dostosowane do uwarunkowań klienta (m.in. nie powinny zawierać substancji, na które klient jest uczulony). Proces higienizacji przyjmuje różny charakter w zależności od specyficznej terapii i poza oczyszczeniem fizycznym może przyjąć również formę duchową czy energetyczną.


W czasie terapii:

  • Higiena: terapeuta powinien przestrzegać odpowiednich procedur higienicznych, takich jak dezynfekcja narzędzi i powierzchni, aby zapewnić czystość i bezpieczeństwo. Terapeuta powinien też przestrzegać zasad higieny osobistej (m.in. mycie rąk, praca w rękawiczkach). Warto zwrócić również uwagę na odpowiedni ubiór oraz nienadużywanie perfum, które mogą przeszkadzać klientowi. Proces higienizacji przyjmuje różny charakter w zależności od specyficznej terapii i poza oczyszczeniem fizycznym może przyjąć również formę duchową czy energetyczną.
  • Klimat i atmosfera: tworzenie odpowiedniej atmosfery, może pomóc klientowi w osiągnięciu relaksu i lepszego efektu terapeutycznego. Wykorzystane do tego mogą być dźwięki (m.in. biały szum, odgłosy deszczu, spokojna muzyka), zapachy (m.in. kadzidła, olejki eteryczne, świeczki zapachowe) czy obraz (odpowiedni wystrój korespondujący z charakterem terapii, nastrojowe światło w przypadku terapii o charakterze uspokajającym). Warto też zwrócić uwagę na zachowanie terapeuty, który powinien pozwolić klientowi poczuć się bezpiecznie, co osiągnięte może być zarówno interakcjami (np. rozmowa, odpowiedni dotyk), ale także zapewnienie wody czy gorącego napoju.


Po spotkaniu z klientem:

  •  Dokumentacja postępów: jak zostało wspomniane, terapeuta nie musi posiadać dokumentacji medycznej, jednakże dobrze prowadzić notatki na temat przebiegu sesji, postępów klienta i wszelkich ważnych obserwacji, które mogą pomóc w dalszej pracy. Należy zaznaczyć, że notatki te mają charakter poufny i nie mogą być publikowane bez zgody klienta. Warto też poinformować zainteresowanego o istnieniu tych notatek i uszanować decyzje klienta, który może nie życzyć sobie by takie notatki istniały na nośniku fizycznym bądź cyfrowym.
  • Higiena: po wykonanym zabiegu należy przeprowadzić proces higienizacji gabinetu, co polegać może na sterylizacji narzędzi czy pozbyciu się odpadów, które miały kontakt z klientem (np. igieł czy bandaży). Proces higienizacji przyjmuje różny charakter w zależności od specyficznej terapii i poza oczyszczeniem fizycznym może przyjąć również formę duchową czy energetyczną.
  • Plan kontynuacji terapii: terapeuta może zaproponować klientowi dalsze sesje lub ćwiczenia do wykonania między spotkaniami, jeśli to jest odpowiednie.
  • Rozliczenia i umowy: rozliczenie prowadzone jest w zależności od umowy terapeuty z klientem i może przyjmować charakter jednorazowych płatności za poszczególne spotkania bądź z góry obejmować kilka sesji.


Należy pamiętać, że rodzaj materiałów i procedur może różnić się w zależności od rodzaju terapii (np. bioenergoterapia, terapia manualna, arteterapia, hirudoterapia itp.) oraz standardów danego zawodu określonych prawnie. Ważne jest, aby terapeuta przestrzegał najlepszych praktyk związanych z higieną, etyką zawodową i bezpieczeństwem klienta.

Dokumenty

Kontakt

biuro@misana.pl

+48 691 398 981

MISANA Beata Basta
47-220 Kędzierzyn-Koźle
ul. Astrów 20
NIP 7491495114

98 1020 3714 0000 4002 0423 8721

Menu

Śledź nas