+48 691 398 981

13 grudnia 2023

Czym jest naturopatia?

Co to jest naturopatia? Jakie są definicje naturopatii? Czym jest, a czym nie jest naturopatia?

Naturopatia, naturoterapia oraz terapia naturalna to pojęcia bliskoznaczne lub wręcz synonimy. Co oznaczają? Istnieje co najmniej kilka definicji naturopatii. Oto najpopularniejsze z nich:

DEFINICJA 1

Naturopatią są wszelkie, zgodne z naturą porady i oddziaływania na organizm człowieka, mające na celu przywrócenie lub wspomożenie powrotu do stanu naturalnego, właściwego zasobu energii i osobniczej homeostazy, pozwalające na odbudowę procesów autoregulacyjnych samozdrowienia i samoleczenia za pomocą metod, środków i sposobów nie zastrzeżonych prawem zwłaszcza dla lekarza medycyny, a opartych o źródła naturalne, niezależnie od stosowanego współcześnie technicznego i technologicznego wsparcia.

DEFINICJA 2

Naturopatia to wszelkie niemedyczne i niezastrzeżone prawem usługi terapeutyczne, polecane lub podawane specyfiki, czynności i zabiegi fizyczne i energoinformacyjne, konsultacje, porady i wskazówki profilaktyczne i regulacyjne sposoby wsparcia organizmu człowieka, pozwalające: szybciej i efektywniej odbudować i utrwalić właściwe warunki do utrzymania oraz stabilizacji organicznej (osobniczej) homeostazy w celu osiągania zdolności do odczuwania podmiotowego dobrostanu.

DEFINICJA 3

Naturopatia to tzw. medycyna domowa, czyli wszelka niespecjalistyczna pomoc i opieka o charakterze zdrowotnym niezastrzeżona dla lekarzy. To tradycyjna część kultury medycznej stosowana wobec domowników zarówno zdrowych jak i chorych niewymagających leczenia szpitalnego. Dopuszcza się w niej podawanie leków dostępnych bez recepty oraz tradycyjnie podawanych w określonych przypadkach lub fazie życia naturalnych ziół, naparów lub substancji celem odzyskania zdrowia lub jego podtrzymania. Ta definicja uwzględnia stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia, która wspiera rozumne sięganie do metod lub inspiracji medycyną etniczną, której korzenie metodyczne albo składniki ziół potwierdza współczesna nauka, podkreślając ich naturalny charakter i wysoką skuteczność.

DEFINICJA 4

Naturopatia to system praktyk niemedycznych (niereglamentowane i niezastrzeżone prawem) oparty na naturalnych metodach leczenia i profilaktyki, który kładzie duży nacisk na holistyczne podejście do zdrowia, uwzględniając aspekty fizyczne, psychiczne, emocjonalne i środowiskowe. Ta forma terapii wykorzystuje naturalne środki, takie jak ziołolecznictwo, dietetyka, akupunktura, masaże, techniki oddechowe czy ćwiczenia fizyczne, aby wspierać zdrowie i leczyć dolegliwości. Naturopatia zakłada, że ciało posiada zdolność do samouzdrawiania, a terapeuta naturopatyczny działa jako przewodnik wspierający tę naturalną zdolność organizmu.

Dokumenty

Kontakt

biuro@misana.pl

+48 691 398 981

MISANA Beata Basta
47-220 Kędzierzyn-Koźle
ul. Astrów 20
NIP 7491495114

98 1020 3714 0000 4002 0423 8721

Menu

Śledź nas