+48 691 398 981

28 listopada 2023

Czym jest komórka?

Co to jest komórka? Jakie właściwości fizyczne mają komórki? Jakie właściwości chemiczne mają komórki? 

Komórki to podstawowe jednostki budujące organizmy żywe, zarówno jednokomórkowe organizmy prokariotyczne, jak i komórki składające się na organizmy wielokomórkowe, takie jak rośliny, zwierzęta i ludzie. Komórki posiadają różne właściwości fizyczne i chemiczne, które umożliwiają im pełnienie różnych funkcji. Oto kilka ważnych właściwości komórek:

 Właściwości fizyczne komórek:

 • Rozmiar: komórki występują w różnych rozmiarach, z mikroskopijnymi bakteriami i archeanami o średnicy kilku mikrometrów do dużych komórek roślinnych czy zwierzęcych o rozmiarze kilku milimetrów.
 • Kształt: komórki przyjmują różne kształty, w zależności od rodzaju i funkcji. Mogą być kuliste, wrzecionowate, sześcienne, cylindryczne, itp.
 • Błona komórkowa: komórki są otoczone błoną komórkową, która kontroluje przepływ substancji między wnętrzem komórki a jej otoczeniem.
 • Jądro komórkowe: znajduje się w nim materiał genetyczny (DNA), który kontroluje funkcje komórki.
 • Cytoplazma: to wewnętrzna część komórki, w której znajdują się organella i zachodzą różne procesy metaboliczne.
 • Organella: komórki zawierają różne organella, takie jak mitochondria, aparat Golgiego, endoplazmatyczne retikulum, lizosomy itp., które pełnią różne funkcje w komórce.


Właściwości chemiczne komórek:

 • DNA: materiał genetyczny komórki, jest nośnikiem informacji genetycznej i odpowiada za dziedziczenie cech i funkcji organizmu.
 • Białko: pełnią kluczową rolę w komórkach jako enzymy, receptory, nośniki itp. Białka są zbudowane z aminokwasów i są niezbędne do większości procesów życiowych.
 • Lipidy: takie jak fosfolipidy, tworzą błonę komórkową i pełnią rolę w przechowywaniu energii.
 • Węglowodany: są używane jako źródło energii przez komórki. Cukry, takie jak glukoza, są metabolizowane w procesie oddychania komórkowego.
 • RNA: oprócz DNA, w komórkach występują także inne kwasy nukleinowe, które uczestniczą w syntezie białek i regulacji genów.
 • Jony i sole: komórki zawierają różne jony, takie jak jony sodu, potasu, wapnia itp., które odgrywają istotne role w przewodnictwie nerwowym i wielu procesach metabolicznych. Są także obecne sole mineralne.


Te właściwości fizyczne i chemiczne komórek pozwalają na ich różnicowanie, funkcjonowanie i udział w procesach życiowych. Każdy rodzaj komórki ma swoje własne unikalne cechy i funkcje, które są dostosowane do określonej roli w organizmach żywych.

Dokumenty

Kontakt

biuro@misana.pl

+48 691 398 981

MISANA Beata Basta
47-220 Kędzierzyn-Koźle
ul. Astrów 20
NIP 7491495114

98 1020 3714 0000 4002 0423 8721

Menu

Śledź nas