+48 691 398 981

28 listopada 2023

Czym jest czakra pierwsza?

Co to jest czakra pierwsza? Jakie właściwości energoinformacyjne ma czakra pierwsza? Gdzie zlokalizowana jest czakra pierwsza?

Pierwsze centrum energetyczne człowieka, nazywane także czakrą korzenia (Muladhara), znajduje się u podstawy kręgosłupa, zazwyczaj w okolicy kości ogonowej. Zawiaduje ona układem kostnym, a także paznokciami i włosami. Ma ono istotne właściwości energetyczne i informacyjne, które są związane z poczuciem bezpieczeństwa, stabilnością i przynależnością. Oto niektóre z właściwości energoinformacyjnych pierwszej czakry:

  • Stabilność: pierwsza czakra jest związana z poczuciem stabilności i bezpieczeństwa. Odpowiada za poczucie korzeni i zakorzenienie w rzeczywistości. Kiedy jest aktywna i zrównoważona, pomaga człowiekowi czuć się pewniej i bardziej przywiązany do swojego otoczenia.
  • Przynależność: czakra jest również związana z poczuciem przynależności do rodziny, społeczności i większego środowiska. Jest to centrum, które pomaga ludziom budować zdrowe relacje i więzi społeczne.
  • Ochrona: czakra korzenia może pełnić rolę energetycznej ochrony, pomagając ochronić osobę przed negatywną energią lub wpływami z otoczenia. Funkcja ochronna wiąże się także z powiązaniem między pierwszą czakrą, a gruczołami nadnerczy, które produkują adrenalinę i noradrenalinę.
  • Początek: jest związana z początkiem i fundamentem, dlatego często jest kojarzona z początkowymi etapami życia, takimi jak narodziny, wczesne dzieciństwo i początki rozwoju osobistego. Pierwszą czakrę można nazwać ziemską bramą do całego systemu wyższych czakr.
  • Kolor: czakra korzenia jest przedstawiana jako czerwona lub brązowa, co symbolizuje związek z energią ziemi i korzeniami.
  • Zrównoważenie: ważne jest, aby pierwsza czakra była zrównoważona. Nadaktywność może prowadzić do nadmiernego poczucia zabezpieczenia i konserwatyzmu, podczas gdy zbyt mała aktywność może prowadzić do lęku, niepewności i trudności z budowaniem relacji.


W praktykach medytacyjnych, jogicznych i terapiach energetycznych, równoważenie pierwszej czakry jest często wspierane przez odpowiednie ćwiczenia, afirmację czy inne praktyki, które pomagają ludziom poczuć się bardziej zakorzenionymi, stabilnymi i bezpiecznymi. Jest to często pierwszym krokiem w pracy nad równoważeniem i harmonią pozostałych czakr w ciele. Podstawowe ćwiczenia ugruntowujące oraz wzmacniające to Tai Chi oraz Hatha-Yoga. Właśnie z pierwszą czakrą wiązać należy chodzenie bosymi stopami po ziemi, kąpiele błotne, zapach ziemi czy obraz potężnego czerwonego słońca wyłaniającego się nad horyzontem. Praktyki te mogą być realizowane fizycznie bądź wizualizowane podczas medytacji.

Dokumenty

Kontakt

biuro@misana.pl

+48 691 398 981

MISANA Beata Basta
47-220 Kędzierzyn-Koźle
ul. Astrów 20
NIP 7491495114

98 1020 3714 0000 4002 0423 8721

Menu

Śledź nas