+48 691 398 981

22 grudnia 2023

Czym jest arteterapia?

Co to jest arteterapia? Jakie dziedziny sztuki wykorzystuje arteterapia? Jakie jest miejsce arteterapii w naturopatii?

Arteterapia wykorzystuje różnorodne dziedziny sztuki jako narzędzia terapeutyczne. Oto kilka z nich:

  • Sztuki plastyczne: malowanie czy rysowanie jest jedną z najczęściej wykorzystywanych form w arteterapii. Pozwala klientom wyrazić emocje i myśli poprzez kolor, formę i wyobraźnię.
  • Sztuka wizualna: obok tradycyjnych sztuk plastycznych warto zwrócić również uwagę na sztuki mniej konwencjonalne np. kolaż, fotografia czy grafika komputerowa.
  • Rzeźba: praca z gliną, modelowanie, czy rzeźbienie mogą być używane do eksplorowania głębszych uczuć i doświadczeń.
  • Sztuka narracyjna: opowieści, bajki, pisanie poezji czy prozy są wykorzystywane do wyrażania emocji i przeżyć klientów. Zarówno czytanie (interakcja bierna) jak i pisanie (interakcja aktywna) mogą być wykorzystane w terapii.
  • Sztuka teatralna oraz filmowa: użycie teatru, dramy lub improwizacji może pomóc w eksplorowaniu różnych ról, emocji i sytuacji życiowych. Podobnie jak w innych gałęziach arteterapii, zarówno obcowanie bierne jak i aktywne mogą być częścią procesu terapeutycznego.
  • Sztuka dźwiękowa: muzyka, improwizacja dźwiękowa, czy komponowanie mogą być używane w arteterapii do wyrażania emocji i myśli poprzez dźwięki. Zarówno interakcja bierna (słuchanie muzyki) jak i aktywna (tworzenie muzyki) mogą być częścią muzykoterapii.


Arteterapia opiera się na wykorzystaniu tych różnorodnych form sztuki jako narzędzi terapeutycznych do pomocy klientom w wyrażaniu się, eksplorowaniu własnych uczuć, myśli i doświadczeń oraz wspieraniu procesu zdrowienia i samorozwoju. Należy podkreślić, że zarówno interakcje bierne, a więc czytanie, słuchanie czy oglądanie mogą być elementem terapii, tak też interakcje aktywne, a więc pisanie, tworzenie muzyki, malowanie czy rzeźbienie mogą także sprawdzić się podczas procesu terapeutycznego. Bardzo wiele zależy od osobistych uwarunkowań danego klienta.

Dokumenty

Kontakt

biuro@misana.pl

+48 691 398 981

MISANA Beata Basta
47-220 Kędzierzyn-Koźle
ul. Astrów 20
NIP 7491495114

98 1020 3714 0000 4002 0423 8721

Menu

Śledź nas